loader image

Hypernova Oy on joensuulainen vapaiden ja avointen IT-järjestelmien asiantuntijayritys. Tarjoamme kustannustehokkaat vapaan ja avoimen lähdekoodin palvelut. Kutsumuksemme on edistää yhteiskuntamme vapautta ja läpinäkyvyyttä vapaan lisenssin järjestelmien avulla. Periaatteen mukaan ohjelmistot ja laitteistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa. Avoimesti lisensoidut järjestelmät ovat läpinäkyvyyden kannalta tärkeitä, koska kenellä tahansa on mahdollisuus perehtyä järjestelmän toimintaan vapaasti toisin kuin suljetun koodin eli kaupallisen tai yksityisen omistusoikeuden lisenssin järjestelmissä. Suljetun koodin järjestelmissä käyttäjällä ei ole mahdollisuutta itse varmistaa, ettei järjestelmä esimerkiksi loukkaa käyttäjän yksityisyyttä.

Erityisesti julkisella sektorilla on mielestämme sekä vastuu että velvollisuus käyttää ja tukea vapaita ja avoimia ohjelmistoja ja laitteistoja. Koemme, että veronmaksajilla on oltava oikeus ja mahdollisuus perehtyä rahoittamiensa palveluiden toimintaan ja taustoihin niin halutessaan.

Suosittelemme vapaata ja avointa lähdekoodia lähtökohtaisesti kaikille, eli myös yksityisen sektorin organisaatioille ja tavallisille kotikäyttäjille.

Kustannustehokkaat vapaan ja avoimen lähdekoodin palvelut

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja laitteisto ei usein sisällä lisenssimaksuja, vaikka sekin toki on mahdollista. Useimmissa tapauksissa asiakas maksaa pelkästä tukipalveluista, eikä itse ohjelmistosta aiheudu lisenssien puolesta ylimääräisiä kuluja. Tukipalveluyritykset kuten Hypernova tarjoavat ammattitason ohjelmistotukea järjestelmän ylläpidosta sen monitorointiin ja pienemmistä ohjelmistokorjauksista suurempiin ohjelmistomuutoksiin tai uusiin ominaisuuksiin.

Vapaan ja avoimen lähdenkoodin järjestelmillä voidaan välttää toimittajaloukut. Mikäli palvelun hinta kasvaa kohtuuttomasti, asiakas voi koska tahansa vaihtaa tukipalvelujen toimittajaa vaihtamatta itse järjestelmää. Tämä helpottaa taloudellista riskinhallintaa.

Hypernovalla kantavana ajatuksenamme on minimoida ylimääräiset kustannukset ja turha paperityö. Pystymme tuottamaan palvelumme hyvin kilpailukykyiseen hintaan käyttäen moderneja ja automatisoituja tukipalveluita. Toimintamme on lähes kokonaan digitalisoitu ja pyrimme toimimaan täysin ympäristöystävällisenä paperittomana organisaationa. Hypernovalla ei ole perinteistä fyysistä päätoimipistettä vaan teemme töitä etänä mistä päin maailmaa tahansa, yleensä kotitoimistoista.

Asiakkainamme on kuntia sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä. Kaikki palvelimemme sijaitsevat EU-alueella ja suurin osa Suomessa.

Näillä yksinkertaisilla eväillä pystymme tuottamaan ammattimaiset ja kustannustehokkaat vapaan ja avoimen lähdekoodin palvelut.

Toimimme avointen yhteisöjen hyväksi

Vapaan ja avoimen järjestelmien malli muodostaa järjestelmien ympärille yhteisöjä, joissa osalliset jakavat osaamistaan ja innovatiivisia ideoita koko yhteisön hyväksi. Koska erillisiä järjestelmän hankintaan tai käyttämiseen liittyviä lisenssimaksuja ei yleensä ole, resurssien ja rahoituksen takaaminen on usein haasteellista. Hypernova toimii avointen yhteisöjen hyväksi julkaisemalla uusia vapaan ja avoimen lähdekoodin järjestelmiä, tuottaa ja laaduntarkastaa ohjelmistomuutoksia olemassa oleviin järjestelmiin, toimittaa suomenkielisiä käännöksiä ja tarjoaa apuaan muille yhteisön jäsenille.

Suosittelemme myös asiakkaitamme ottamaan osaa vapaan ja avointen järjestelmien yhteisöjen toimintaan. Voitte osallistua parhaaksi näkemällänne tavalla – edes ohjelmointiosaamista ei tarvita. Tämä onnistuu esimerkiksi luomalla uusia kehitysehdotuksia tai parannusehdotuksia ja korjauksia vanhoihin ominaisuuksiin. Voitte osallistua myös yhteisöjen keskustelualustoille, joissa voitte auttaa muita yhteisön jäseniä esimerkiksi vastaamalla järjestelmän arkipäiväiseen käyttöön liittyvään kysymyksiin. Näin yhteisö itsessään tarjoaa tukea jäsenilleen eikä asiakkaan tarvitse aina tilata erillistä lisätukea tukipalveluyritykseltä, joskin toki tämäkin vaihtoehto on aina mahdollista.

Jos toiminta vapaan ja avointen yhteisöjen hyväksi kiinnostaa teitä, autamme teidät mielellämme alkuun.

Olemme Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n jäsenyritys. COSS edistää avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden hyödyntämistä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. COSSin tavoitteena on olla jäsenineen tunnetuin ja tunnustettu avoimen lähdekoodin toimija Suomessa. Toimintamme perustuu laaja-alaiseen yhteistyöhön, verkostojen luomiseen ja tiedottamiseen. Näiden lisäksi COSS toimii puolueettomana kumppanina myös erilaisissa hankkeissa ja projekteissa asiantuntijan roolissa.1

Kuten moni muu projektimme, myös tämä sivusto on julkaistu GitHubissa.

Ota yhteyttä

Mikäli toimintamme herättää kysyttävää tai tarvitsette apuamme missä tahansa vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoon tai laitteistoon liittyvässä ongelmassa, ottakaa meihin yhteyttä.

Viitteet

1 https://coss.fi/ – COSS.fi – Avoimuuden asialla.