Koha ylläpitopalvelu


Koha - Vapaa ja avoin kirjastojärjestelmä

Koha-ylläpitopalvelu – kun hyvä riittää

Tarjoamme kustannustehokkaan Koha-kirjastojärjestelmän asennus- ja ylläpitopalvelun. Koha-ylläpitopalvelu huolehtii siitä, että kirjastojärjestelmä on aina saatavilla ja että tieto on turvallisesti ja asianmukaisesti säilötty sekä varmuuskopioitu. Palvelimemme sijaitsevat uunituoreessa Data Center Park Helsingissä. Niin ohjelmistomme kuin palvelinkeskuksemme täyttävät EU:n sensitiivisen datan käsittelyn vaatimat säädökset.

Koha on maailman ensimmäinen avoimen ja vapaan lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Sen takana on laaja kansainvälinen käyttäjä- ja kehittäjäverkosto. Koha soveltuu sekä pienille erikoiskirjastoille että suuremmille yleisille ja akateemisille kirjastoille. Kohaan sisältyvät käytännössä kaikki toiminallisuudet, joita kirjasto tarvitsee. Se on myös muokattavissa asiakkaan tarpeisiin. Koha on selainepohjainen kirjastojärjestelmä, jolloin sen käyttöön riittää tavallinen Internet-selain eikä laitteellesi tarvitse asentaa ylimääräistä ohjelmistoa. Lue lisää Koha-kirjastojärjestelmästä

Palvelumme sisältää

  • Tuoreimman kansainvälisen Koha-version asennus
  • Koha-versiopäivitys kaksi kertaa vuodessa
  • Ylläpito- ja monitorointipalvelu. Vastaamme kirjastojärjestelmän saatavuudesta ja reagoimme mahdollisiin vikatilanteisiin nopeasti
  • Varmuuskopioinnit ja mahdolliset palautukset
  • Verkkoliikenne (palomuuri, DNS, tarvittaessa IPv4-osoite) ja verkkoyhteyksien suojaus (SSL-sertifikaatit)
  • Lisäpalveluna ratkaisuja asiakasviestintään, kuten sähköpostipalvelin- ja tekstiviesti-integraatio
  • Sekä mitkä tahansa muut kirjastojärjestelmään liittyvät lisäpalvelut, kuten ohjelmistokehitys, tietokannan massa-ajot, kustomisointi ja integraatiot muihin järjestelmiin

Nykyisen kirjastojärjestelmän konvertointi Kohaan

Tarjoamme ylläpitopalvelun ohelle konversiopalvelun, jolla siirrämme kirjastonne nykyisen tietokannan Kohaan. Konversio on tärkeä käyttöönottoprosessi ja paras lopputulos saavutetaan yhteistyössä kirjastonne oman ammattilaisen kanssa. Kirjastoissa on yleensä erilaisia käytäntöjä ja tapoja hallita kirjastojärjestelmää, ja on tärkeää, että nykyiset käytäntönne otetaan huomioon.

Konversiopalvelu jakautuu käytännössä kahteen osaan.

  1. Asiakas toimittaa Hypernovalle tietokantakopion nykyisestä kirjastojärjestelmästä. Hypernova luo asiakkaan toiveiden mukaiset konversiosäännöt ja tuo nykyisen tietokannan Kohaan. Järjestelmä on heti testattavissa. Aineistoa ja asiakastietoja koskevat korjaukset tehdään nykyiseen kirjastojärjestelmään, koska testauksessa käytettävä Koha-tietokanta tyhjennetään aina uutta konversiovedosta varten. Prosessia toistetaan niin kauan kunnes asiakas hyväksyy konversiotuloksen.
  2. Koha parametroidaan yhdessä asiakkaan kirjastoammattilaisten kanssa. Parametroinnissa otetaan huomioon asiakkaan kirjastotoiminnan käytänteet ja järjestelmä konfiguroidaan tukemaan asiakkaan omia toimintatapoja. Parametroinnin ohella asiakkaan kirjastoammattilaisista koulutetaan asiakkaan omia Koha-pääkäyttäjä. Koha-pääkäyttäjillä on täydet pääsy- ja käyttöoikeudet jokaiseen Koha-kirjastojärjestelmän osa-alueeseen.

Konversiopalvelu kestää yleensä kuukaudesta muutamaan kuukauteen riippuen asiakkaan tarpeista.

Mikäli kirjastolla ei ole aiempaa kirjastojärjestelmää tai mitään tietojenkäsittelyyn pohjautuvaa menetelmää ylläpitää kirjastodataa, tai kirjasto haluaa luopua vanhasta tietoteknisesti tallennetusta datasta kokonaan esimerkiksi tiedon epäjohdonmukaisuuksien vuoksi, on myös mahdollista aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Tällöin konversiopalvelu sisältää käytännössä vain parametroinnin ja asiakas saa käyttöönsä uuden järjestelmän, johon asiakas voi alkaa lisäämään omaa ainestoaan.