Toveri kulunvalvontalaite

Toveri on suomalainen vapaan koodin kulunvalvontalaite, jota toimittaa kirjastoalan järjestelmäasiantuntijat. Toveri käyttää yleisiä ja avoimia standardeja saumattoman käytettävyyden, asennettavuuden ja ylläpidettävyyden mahdollistamiseksi.

Toveri on suomalaista suunnittelu- ja laatutyötä. Se on suunniteltu kestämään äärimmäiset sääolosuhteet. Siksi tarjoamme sille kahden vuoden takuajan.

Toveri puusta tehdyllä koteloinnilla
Toverin kotelointiin voidaan käyttää useista eri materiaaleja.
Toveri tukee PIN-koodi-näppäimistöä.
Toveri Enon kirjastossa
Toveri Enon kirjastossa.
Kotelon kaiverrukset.

Valitse oma materiaali ja väri yhteistyökumppanimme materiaalipankista. Toverit valmistetaan omalla logollasi kaiverrettuna.

Toveri on soveltuvin osin CERN OHL- ja GPL3-lisensoitu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalla on täysi oikeus tehdä mitä tahansa muutoksia Toverin ohjelmistoon tai laitteistoon, niillä edellytyksin että tehdyt/muokatut dokumentit, piirrustukset, kaaviot ja ohjelmakoodi jaetaan vapaasti saataville.

Laite itsessään, kokoonpannussa ja asennetussa muodossaan, on kokonaisuudessaan tilaajan omaisuutta ilman minkäänlaisia patentti- tai tekijänoikeusvaateita toimittajalta. Laite sisältää valmiita komponentteja, joiden tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä omistajilla.


Lähetä meille sähköpostia (toveri@hypernova.fi) ja kerromme mielellämme lisää.