Toveri kulunvalvontalaite

Toveri on suomalainen vapaan koodin kulunvalvontalaite, jota toimittaa kirjastoalan järjestelmäasiantuntijat. Toveri käyttää yleisiä ja avoimia standardeja saumattoman käytettävyyden, asennettavuuden ja ylläpidettävyyden mahdollistamiseksi.

Toveri on suomalaista suunnittelu- ja laatutyötä. Se on suunniteltu kestämään äärimmäiset sääolosuhteet. Siksi tarjoamme sille kahden vuoden takuajan.

Toveri puusta tehdyllä koteloinnilla
Toverin kotelointiin voidaan käyttää useista eri materiaaleja.
Toveri Enon kirjastossa
Toveri Enon kirjastossa.

Valitse oma materiaali ja väri yhteistyökumppanimme materiaalipankista. Toverit valmistetaan omalla logollasi kaiverrettuna.

Toveri on soveltuvin osin CERN OHL- ja GPL3-lisensoitu. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaalla on täysi oikeus tehdä mitä tahansa muutoksia Toverin ohjelmistoon tai laitteistoon, niillä edellytyksin että tehdyt/muokatut dokumentit, piirrustukset, kaaviot ja ohjelmakoodi jaetaan vapaasti saataville.

Laite itsessään, kokoonpannussa ja asennetussa muodossaan, on kokonaisuudessaan tilaajan omaisuutta ilman minkäänlaisia patentti- tai tekijänoikeusvaateita toimittajalta. Laite sisältää valmiita komponentteja, joiden tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä omistajilla.


Lähetä meille sähköpostia (toveri@hypernova.fi) ja kerromme mielellämme lisää.