Koha ylläpitopalvelu – tarjouspyyntö

Kysymys liittyy kirjastojärjestelmän sähköpostiyhteyksiin.

Tarvitaanko erillistä Hypernovalta tilattavaa SMTP-palvelinta lähettämään sähköposteja? Selvittäkää, tarjoaako tietohallintopalvelunne SMTP-palvelinta. Jos tarjoaa, ja Koha voidaan yhdistää siihen, vastatkaa Ei. Jos ei tarjoa, tai kytkentä ei ole mahdollista, tai teillä ei ole tietohallintopalvelua, vastatkaa Kyllä.

Yhdistäminen tietohallinnon tarjoamaan SMTP-palvelimeen saattaa vaatia palomuurin porttiavauksia. Verkkojärjestelyistä riippuen tämä ei ole aina mahdollista, jos tietohallinnon palomuurikäytäntö estää yhteyden avaamisen ulkopuoliselle palvelulle.

Voitte myös jättää kysymykseen vastaamatta, ja selvittää asiaa myöhemmin, jotta tarjouspyytö saadaan heti vetämään.

Tarvitseeko teidän lähettää kirjastojärjestelmästä asiakasviestejä tekstiviestitse? Jos Kyllä, vastatkaa kuukausittainen lähtevien tekstiviestien määrä. Jos Ei, jättäkää vastauskenttä tyhjäksi.

Muita erityistarpeita tai kysymyksiä